Top of page
Start of content

Research Lines

Competències

  • Competències professionals transversals

  • Les competències professionals en la Formació Continua

  • Simulacions com a eina d'aprenentatge

  • Orientació Professional i competències

Tecnology

  • Tecnologia Educativa

  • Didàctica de la Tecnologia

Education

  • Formació contínua

  • Diagnòstic, avaluació i certificació de competències professionals

  • Formació en alternança

Society

  • Persones amb Funcionament d’Intel·ligència Limitada (FIL)