Top of page

Torrelles Nadal, Cristina

Cristina Torrelles
  • Location: Facultat Ciències de l'Educació
  • Office: 2.10
MIDE Becaria d'Investigació de la Universitat de Lleida, a temps complert, des de gener de 2009 fins desembre de 2011.

Titulacions

  • Màster de Prevenció i Riscos Laborals. Prevint.
  • Màster Esport Sostenible i Benestar. Universitat de Lleida
  • Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Universitat de Lleida.
  • Llicenciatura de Psicopedagogia – Pla 2003- Universitat de Lleida.
  • Diplomatura de Mestre Especialitat d’Educació Física (2000).Universitat de Lleida.

Area

  • MIDE