Top of page

Isus Barado, Sofia

  • Location: Facultat Ciències de l'Educació
MIDE Titular de la Universitat de Lleida.

Titulacions

  • Doctora en Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona. 1993
  • LLicenciada amb grau en Ciències de l'Educació. Universitat Nacional d'Educació a Distància. 1987
  • Diplomada en Mestra de Primària. Escola Normal de Lleida. 1974

 Area

  • Mide