Part superior de la pàgina
Inici del contingut

Línies de recerca

Competències

  • Competències professionals transversals

  • Les competències professionals en la Formació Continua

  • Orientació Professional i competències

  • Simulacions com a eina d'aprenentatge

Tecnología

  • Didàctica de la Tecnologia

  • Tecnologia Educativa

Educació

  • Diagnòstic, avaluació i certificació de competències professionals

  • Formació contínua

  • Formació en alternança

Societat

  • Persones amb Funcionament d’Intel·ligència Limitada (FIL)