Part superior de la pàgina
Inici del contingut

Presentació

El grup de recerca emergent modalitat a COMPETECS: competències, educació, tecnologia i societat.

COMPETECS (Competències, tecnologia i societat en educació) és un equip de recerca educativa que té com a finalitat estudiar les aportacions i les limitacions de les competències quan s'apliquen a la capacitació professional d’estudiants i treballadors i a la formació inclusiva que va dirigida a sectors i col·lectius socialment, laboralment i educativament desfavorits. Les nostres línies d'investigació engloben els tres àmbits recollits en el seu nom: competències, tecnologia i societat.

El grup de recerca està format per un total de 10 persones (5 dones i 5 homes) de les quals 4 són doctors i les 6 restants es troben en diferents fases de realització de la tesi doctoral.

A més a més, el nostre equip manté relacions i projectes de recerca actius amb equips d’investigació d'altres universitats. Destaquem els lligams existents amb l'equip "Grup de Tecnologia Educativa" de la Universitat de les Illes Balears coordinat pel Dr. Jesús Salinas i amb el grup "Formació Contínua i Noves Tecnologies" de la Universitat Rovira i Virgili coordinat per la Dra. Mercé Gisbert, amb l’equip de Logistics Challenge de la Universitat d’Hamburg (Alemania) dirigit per Jens Siemon i amb l’equip de tecnologia educativa de la Universitat de Minho (Portugal) dirigit per Paulo Dias. Aquestes relacions que han derivat en la realització conjunta de projectes de recerca (Simul@.2008) i en el programa de doctorat interuniversitari de Tecnologia Educativa (Menció de Qualitat al juny de 2004) i que encara s’imparteix.

Tanmateix, hem establert recientment relacions de recerca amb  el conjunt d’universitats de l’espai euroregional (Pirineus Mediterrània), entre les quals trobem la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Univeristat d’Andorra, la Universidad de Zaragoza, la Université Toulouse III, la Univeristé de Toulouse II Le Mirail i la Université de Perpignan, a fi de desenvolupar el projecte Transversalis (INTEREG, G09011).